Page 9 - National Geographic - How We Found Titanic
P. 9
APRIL'1 5. 1912-2:2O A.M. 4:10 A.M. Knort Mount t:npte ,,'-' F. : 3 tDathia "1:, , 1it,rr't,nt l-or 1lrL. .\nttnCltns ' ,l.r ll. \Jptcmber l, I985, 7:OS q.m.: ! ilnl('r'iI: ltlt()lirrl tltc rit li u1i r lrlrir'lr - I r-qrr I '.'f il,rtti,'; hLrgt lroilrr: 4k ..'1rtir ol 1.l .l)O( )I-t'tt. & S Knorr ':',lll l)1'olilc '.. Le Suroit - nrririil-it,(l to l)ro .i r :'rl1 lr'': iI('lLlltl . :. r) .hort. tltt' .r'\ ltrririit. lLnr I ht'r ?C"iiri' . .1 t'rll st't' .,' irt tltt' ffi I il ..,r'illt' t'lLnr ort. n lto.t' lrilr- ,riffii },"] - rrll lrlrrl to lrt't lrrt'l-rrllr ^*ia .J' : t'r1. .\ hrr,'t' trrrrlt'rst'ir ()j(l -.i, lt' irr I :r'\'r'r('(l :Lil) ::r' t rrlilt': in tltt lLrt'lL liut I lrttn /'l1rlrii, )lrnrl - i il)l\\'iIr( I t'otttlrl it'lttt'ti -. .Lrr'lt. lts rlirl .r'rtttt'rrrl J .;) ( t'ltttt':' rt ltit lt $ t' ,. ,\ i l-(' Illit(l(' l)\ et: 8" Jtr' lol-lllitt lolt: ':L' -ltilr. 'l'ltt' ll L( ) ll: ( l i:t ii ll( (' '. L't'11 Ll: iLll(l '.irg('1 is iit('(l in tl)r' , ,innving It;lrcr ilale \Y ,r' r'iglt1. 1300011
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14